Dragons: Ancient Voices of Illumination

 • Elissa Re Ak

  "Elissa Re Ak" Acrylic, gold gesso, Frankincense elixir on canvas, 84 x 48" (2019)

 • Moroki

  "Moroki" Acrylic, elixir on canvas, 7 x 4' (2018)

 • Nadyr Reka

  "Nadyr Reka" Acrylic, gold gesso on canvas, 60 x 60" (2018)

 • El Neri Nos

  "El Neri Nos" Acrylic, gold gesso and elixir on canvas, 84 x 48" (2018)

 • Gandalaan

  "Gandalaan" Acrylic, alta terra elixir on canvas, 5' x 5' (2018)

 • Lamoria Skanda

  "Lamoria Skanda" Acrylic, gold gesso, rosarium elixir on canvas, 84" x 48" (2018)

 • RA Taniwha

  "RA Taniwha" Acrylic, gold gesso, spectra on canvas, 5' x 5' (2018)

 • FrekaRenda

  "FrekaRenda" Acrylic, dragons blood, vermillion powder elixir on canvas, 5' x 5' (2017)

 • Lyra

  "Lyra" Acrylic, gold leaf and gold gesso on canvas, 5 x 5' (2014)

 • Pandragon

  "Pandragon, Third Eye of the Grail" Acrylic gold leaf and gold gesso on canvas, 5 x 5' (2014)

 • Ch'aska, Mesa of Memory

  "Ch'aska, Mesa of Memory" Acrylic, gold leaf and gold gesso on canvas, 5 x 5' (2013)

 • Emrys

  "Emrys - Dragons of Illumination" Acrylic, gold leaf and gold gesso on canvas, 5 x 5' (2013)

 • Prometheus

  "Prometheus" Acrylic, gold leaf and gold gesso on canvas, 5 x 5' (2013)